امروز:
مقام معظم رهبری :
رايانه‌ها و ارتباطات اينترنتى و فضاى مجازى و سايبرى فرصت فوق‌العاده‌اى است؛ مبادا اين فرصت ضايع شودتمامی حقوق مطالب، برای پایگاه قبله اهل سجود محفوظ است.

X